050-7380441

התעמלות קרקע ואומנותי

אחד מני הופעות של סוף שנה של חוגי העשרה הופעה מושקעת באשכול פיס בו הוצגו התוצרים של חוג מחול , בלט והתעמלות קרקע .